Loading...
www.museumsetikk.no 2017-12-13T13:26:29+00:00

museumsetikk.no

museumsetikk.no

MUSEENES SAMFUNNSROLLE

 

«Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.

 

ICOM’s definisjon av et museum er tydelig og innbefatter at museene opptrer som aktive samfunnsaktører for å skape bevissthet rundt de utfordringene vi i dag står ovenfor, og for å fremme positive endringer i samfunnet.

 

I rollen som samfunnsaktører inngår inkludering av lokalsamfunnet, å løfte frem uhørte stemmer og å rette opp feil i vårt felles bilde av fortiden. Arbeidet er givende og utfordrende, og det er behov for å lære av hverandre.

 

Denne nettsiden er en database med kunnskap om og fra ulike prosjekter, tips om relevant litteratur samt kurs og seminarer.

Formålet er å bidra til at enda flere museer jobber som aktive samfunnsaktører.

AKTUELT

Ny publikasjon: Bare gjør det!

"Bare gjør det" er en ny bok om tilgjengelige museer. Den kan du laste ned gratis!   Les hva Mellemsether selv skriver om boken, og last ned en svært tilgjengelig digital utgave på detrelevant [...]

Trusler og følelser i Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks jernbanemuseum i Odense har mottatt trusler og hatytringer etter en avgjørelse om å avhende et fåtall gjenstander.

Mendoza-rapporten publisert i England

«Museums contribute to a range […]

Norges Olympiske Museum vil forhindre ekskludering – inviterer til seminar

Norges Olympiske Museum vil fo […]

ICOM konferanse: Presumption to Responsibility

 

Konferansen «Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the unspeakable in museums» finner sted i Brno 22-24 […]

‘Monster’ fatberg to go in London museum

Part of one of the capital’s biggest fatbergs is going to be put on display in the Museum of London next year. It is a slice of a monster fatberg, over 250m (820ft) long, which had been clogging up sewers below Whitechapel.

Museet byggs om – ska ge plats åt kvinnorna

Publicerad Livrustkammaren ska bygga en ny basutställning – där de kungliga kvinnorna lyfts fram. Därför kommer stora delar av museet hålla stängt under 2018. Livrustkammaren, som ligger vid slottet i Gamla stan, är landets äldsta museum med samlingar som skildrar den kungliga historien.

 

Ny utstilling viser døde dyr på innsida

Utstillingen viser fugler og andre dyr, utvendig, men også innvendig. Du får se dem i tre dimensjoner: Utstoppet, med huden av, der de er plastinert, og i tillegg viser vi fram skjelettet, sier taksidermist Per Gätzschmann ved Vitenskapsmuseet til UA. Se bildeserie fra utstillingen øverst i denne artikkelen.

 

 

Følg:

Nettstedet er utviklet av Vest-Agder-museet, med støtte fra Kulturrådet’s museumsprogram «Museenes Samfunnsrolle». Mer om programmet kan du lese her.